MUKIDI MELU SINODE

MUKIDI MELU SINODE

Kreativitas Sinode: Anekdot

 

MUKIDI MELU SINODE

Penulis : GW.Waskito- GKRU

 

Mukidi dan Bejo adalah aktivis lingkungan di Gereja Katolik, mereka berdua sebagai ketua lingkungan dari ke 40 lingkungan di gereja Katolik. Karena di informasikan adanya Sinode Uskup, maka mereka berdua diminta terlibat dalam Sinode Umat ini. Nah, inilah cerita Mukidi dan Bejo ketika ikut sinode.

Sak wijineng dino, Bejo dititipi surat soko pamong wilayah kanggo Mukidi.

 

BEJO

“Lik Muk, aku dititipi surat soko pamong wilayah kanggo awak mu. Iki surate.” Bejo karo ngulungke surate. “Gek ndang diwoco mbok menowo penting!”

 

MUKIDI 

“Endi kene surate. Omong-omong, aku kuwi nek ono surat berkop Dewan Pastoral Paroki koyo ngene iki, aku rodho grogi lho Jo.”

 

BEJO

“We lha, nompo surat we kok ndadak grogi. Jane ki yo ngopo?”

 

MUKIDI    

 “Yo piye ora grogi to, Jo. Nek ono dawuh soko Romo Paroki piye?”

 

BEJO

“Dawuh yo karek dilakoni. Ngono kok repot!”

 

MUKIDI

“Piye ora grogi cobo? Surat undangan iki by name, cobo? Lha awakmu yo ethukenthuk?”

 

BEJO

“Yo mesti wae. Aku khan yo ketua lingkungan. Isine surat kuwi opo yo podho karo duwekmu?”

 

MUKIDI

“Sik tak wacane sing permono. Jare sakiki Literasi kuwi penting. Isine didawuhi melu Sinode. Opo kuwi?”

 

BEJO

“Wah, aku yo rung dong. Nembe krungu iki. Lha piye? Mangkat ora sesuk minggu?”

 

MUKIDI

“Wah, nek aku ora mangkat, ora kepenak karo ketuane dewan. Pekewuh. Rodho disiplin kethoke.”

 

BEJO

“Yo sesuk mangkat bareng yo!”

 

Tekan dinane Mukidi lan Bejo mangkat netepi kewajiban. Mangkat bareng nganggo sepeda motor boncengan. Wong loro mau mlebu ning ruang pertemuan. Ning kono yo wis rawuh poro ketua-ketua lingkungan lan ketua-ketua wilayah. Ugo yo wis rawuh poro Dewan Pastoral Harian sing dhadi Fasilitator Sinode.

 

Acara banjur dibuka karo Ketua Dewan. Disampeke opo maksudtemaksude Sinode, opo tujuane lan sak cara-carane ber sinode. Peserta Sidone cacahe ono 48 ketua lingkungan lan ketua wilayah, banjur dikelompoke.

 

MUKIDI

”Jo, kowe melu kelompok piro? Sak kelompok karo aku ra? Aku kelompok enem.”

 

BEJO

”Oh, nek kelompok enem, yo ora sak kelompok karo aku. Aku kelompok telu.”

 

Mukidi banjur mlebu kelompok enem, gabung karo ketua-ketua lingkungan liyane. Anggota kelompok podho shering pengalaman babakan perayaan: sabda, doa, devosi, lan ekaristi. Shering kelompok urib tenan, podho critho pengalamane dhewe-dhewe, nganti rampung. Suwe tenan nganti ora nyandak wektune sing dialokasikan karo panitia.

Sak wise sharing podho didawuhi istirahat karo makan siang. Pas Istirahat Mukidi nyedaki Bejo, mergo konco kenthel.

 

MUKIDI

“He, Jo. Rene njagong karo crito ro aku. Kene!”

 

BEJO

“Piye Muk, oleh mu sharing mau?”

 

MUKIDI

“Gayeng Jo. Ning ono pertanyaan sing bernada nyindir karo aku. Sajake pak Fasilitator’e kelompok enem rodho sentimen ro aku!”

 

BEJO

“Weh, ojo koyo ngono tho. Sing dhuweni positive thingking tho. Lha piye tho?”

 

MUKIDI

 “Mosok aku ditakoni ‘Pak Mukidi, panjenengan nathe Ziarah mboten?’ Kuwi lak pertanyaan sing nyengit. Mengandung sindiran, lan merendahkan martabat!”

 

BEJO 

“Lha kenyataane lak yo ngono tho?”

 

MUKIDI

“Huuss! Ojo banter-banter leh mu ngomong. Mengko krungu pak Fasilitator. Kae fasilitatore rodho sangar. Aku rodho wedhi karo deweke!”

 

BEJO

“Terus kowe sharing piye? Bab ziarah mau?”

 

MUKIDI

“Yo tak jawab opo anane. Kulo nek ziarah niku mung nunut kaliyan ketua wilayah. Ora udu mboten duwe duwet. Kulo termasuk golongan KLMTD. Ngono jawabanku Jo!”

 

BEJO

“Yo apik kuwi sing jenenge wong jujur. Memang kuwi sing dikersakke Romo Uskup. Ungkapan kejujuran dari umat, ora ditutup-tutupi, sak enggo. Sidone iki iso ngasilke sing bener”

 

MUKIDI

“Aku yo ditakoni meneh karo fasilitatore. ‘Pak Mukidi, bagaimana kesan-kesan panjenengan naliko nderek Adorasi?’ Wah! Tenan ki fasilitatore nyindir aku meneh. Kok dheweke biso yo ngerti nek aku ora tahu adorasi? Lak kowe ora tahu crito tentang aku karo dheweke tho Jo?”

 

BEJO

“Kuwi pertanyaan standar. Pertanyaan iku yo ditakoke karo awakku.”

 

MUKIDI

“Rumangsaku, pertanyaan-pertanyaan sharing akeh sing bernada sindiran yo?”

 

BEJO

“Yo ora ngono kuwi. Pertanyaane kuwi wis dibuat sedemikian rupa, supoyo umat iku melu refleksi diri. Selama ini wis bener menghidupi doa, devosi, ekaristi opo durung? La awakmu ditakoni babakan ekaristi opo ora? Banjur sharing mu py?

 

MUKIDI

“Yo ditakoni. Kethoke sak kelompokku kuwi, aku terus sing ditakoni! Aku isin tenan. Aku jawab mboten nate nderek Ekaristi. Aku sak janjane yo pengin melu ekaristi, opo meneh masa pandemi iki. Lha piye cobo banyangno. Kuota lingkungan mung 15, umat lingkunganku 40 kepala keluarga. Angger aku weh daftar, wis ono sing japri aku ‘Pak Mukidi, jatahe misa kulo suwon njih?’ Yo tak jawab, ‘monggo!’ Kondisi koyo ngene iki wis berulang-ulang aku lakoni. Yo piye. Jadi aku ora tahu melu ekaristi.”

 

BEJO

“La tanggapane fasilitatore piye?”

 

MUKIDI                 :

“Enuk tenan ngendikane fasilitarore, ‘njih, Live Steaming tho pak?’Memang wong iki sentimen karo aku. Lho bagaimana mungkin awakku live steaming? Wong hp wae jadul?”

 

Sak wise istirahat poro peserta didawuhi kumpul wonten ruang pertemuan kangge pleno maparaken hasil sharing kelompok. Kelompok didhawuhi siji-siji maju maparaken sharing. Sak wise podho pleno, banjur ono penegasan utowo inspirasi Alkitab, lan pawartos pertemuan candhakipun lan pertemuan ditutup nganggo doa lan berkap penutup Sayonara.

 

BEJO

“Muk, awakmu mau ngrungoke opo ora? Inspirasi Alkitab, naliko penutupan mau?”

 

MUKIDI

“Yo, nek diterapke zaman saiki opo yo iso yo?” Mukidi ragu dhewe.

 

BEJO

“Maksud te piye sing ayat sing endi sing ora iso diterapke?”

 

MUKIDI

“Kuwi mau kan dikutip soko Kisah Para Rasul tho. Sing bunyinya, ‘mereka menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya  kepada semua  orang sesuai dengan keperluan masing-masing.’ Nah, ayat ini sing aku ora iso njalani, Jo!”

 

BEJO

”Oh kuwi tho. Nek aku menafsirkan, ning zaman sak iki, Gereja kuwi butuh keterlibatan umat kabeh, kanggo wujudtake misi gereja: Rikas, Ardas, alan Sinode iki. Nah, keterlibatan iku ora mung harta. Yo iso gagasan, keterlibatan, kesekutuan. partisipasi, sak enggo biso wujudaken misi, karya-bareng. Upah soko kuwi kabeh yo iku berkat yang melimpah soko Gusti. Ngono!”

 

MUKIDI

“Ooh ngono tho Kok dengaren kowe alkitabiah.” Sambil menepuk  punggung Bejo “Oooh yo Jo. Aku mau yo diwawancara karo Komsos lho!”

 

BEJO

“Wah kereen!”

 

MUKIDI

“Aku grogi, gemeter lho. Lha sing wawancara kuwi cewek- cewek telu! Aku ki nek berhadapan karo cewek ki wis mesti klepek-klepek.”

 

BEJO

“Opo sing ditakoke karo kowe, Muk?”

 

MUKIDI

“Angel-angel pertanyaane. Antara lain yo opo maksudnya Sinode, opo tujuane, sopo sasarane, opo harapan-harapane greja?”

 

BEJO

“Lha, iso jawab ra?”

 

MUKIDI

“Yo iso yo! Kono kuwi ojo sok ngremehke awakku! Sinode ki artine berjalan bersama yo. Ojo lali yo nek awakmu jalan-jalan ning mol opo ning diskotik yo ngajak-ajak. Kan berjalan Bersama- sama! Hahaha!”

 

Mukidi dan Bejo mulih bareng, boncengan motor bareng, Wong loro mau wis berjalan bersama koyo sing dhadi tema sinode: wong loro mau entuk pengalaman melu sinode, refleksi batin, kekuatan, lan niat-niat sing meh diwujudake ning lingkungane, masyarakate.

 

Ungaran, 9 Maret 2022

Ditulis utk mengisi hari dalam ISOMAN

Semoga bermanfaat

 

Editor : AA